Tham gia chương trình “Phổ biến và ứng dụng sàn thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn”

 • Căn cứ Quyết định Số 645/QĐ-TTg về Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tiếp tục thực hiện chương trình quy mô cấp Quốc gia “Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khai thác EVFTA bằng nền tảng thương mại điện tử” giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Kim Nam.
 • Căn cứ thỏa thuận hợp tác số 1705/2021/TTHT/UBND/KNG về “Hợp tác triển khai sàn thương mại điện tử Tỉnh Bắc Kạn” giữa Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn Kim Nam được ký ngày 17/05/2021 tại Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Kạn.

Nằm trong chương trình “Hợp tác triển khai sàn thương mại điện tử Tỉnh Bắc Kạn” giữa Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn Kim Nam, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu sâu hơn về hoạt động thương mại điện tử qua đó áp dụng hiệu quả vào doanh nghiệp của mình. Để Sàn Thương mại điện tử được phổ biến, triển khai áp dụng rộng rãi trên toàn địa bàn, Tập đoàn Kim Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyên Chợ Mới tổ chức chương trình: “Phổ biến và ứng dụng sàn thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn” nhằm:

 • Đào tạo kiến thức cơ bản về sàn TMĐT cho người dân và doanh nghiệp
 • Giới thiệu các tính năng, tiện ích của sàn thương mại điện tử Bắc Kạn
 • Tập huấn sử dụng sàn TMĐT Bắc Kạn giúp doanh nghiệp/hộ kinh doanh đưa hàng hóa sản phẩm lên sàn kinh doanh; Quảng bá và phân phối các sản phẩm OCOP của huyện Chợ Mới đến với khách hàng trong cả nước trên môi trường số đồng thời giúp đơn vị sản xuất quản lý thông tin sản phẩm dịch vụ.

Mục tiêu chương trình:

 • Giới thiệu, quảng bá và tuyên truyền về Sàn TMĐT của tỉnh Bắc Kạn, giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới hiểu về ý nghĩa, vai trò, cơ chế, chính sách hoạt động của Sàn TMĐT tỉnh Bắc Kạn
 • Thu hút, phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới số hóa sản phẩm, đưa sản phẩm lên Sàn TMĐT tỉnh Bắc Kạn
 • Hướng dẫn các bước thực hiện mua sắm hàng hóa trực tuyến trên Sàn TMĐT
 • Hướng dẫn các bước đăng ký gian hàng và thực hiện bán hàng trực tuyến trên Sàn TMĐT tỉnh Bắc Kạn
 • Hướng dẫn sử dụng các chức năng hỗ trợ bán hàng trên Sàn TMĐT tỉnh Bắc Kạn
 • Công bố các chính sách hỗ trợ cho những doanh nghiệp đầu tiên đăng ký bán hàng trên Sàn Thương Mại Điện Tử tỉnh Bắc Kạn

Đối tượng tham gia

 • Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới
 • Lãnh đạo các phòng ban huyện Chợ Mới
 • Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn
 • Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn
 • Người tiêu dùng hàng hóa huyện Chợ Mới
 • Doanh nghiệp có nhu cầu đưa hàng hóa lên Sàn Thương Mại Điện tử Bắc Kạn
 • Những hộ kinh doanh cá thể, các cá nhân có nhu cầu bán hàng trực tuyến

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

4. Thời gian: 14h00 – 16h30, Thứ năm, Ngày 03/06/2021

5. Nội dung chương trình

STTNội dungThời lượng
1Giới thiệu kiến thức cơ bản về TMĐT20 phút
2Giới thiệu tổng quan tính năng, tiện ích của Sàn Thương Mại Điện Tử Bắc Kạn20 phút
3Hướng dẫn các bước thực hiện mua sắm hàng hóa trên Sàn Thương Mại Điện Tử tỉnh Bắc Kạn20 phút
4Hướng dẫn đăng ký gian hàng trực tuyến trên Sàn Thương Mại Điện Tử tỉnh Bắc Kạn20 phút
5Hướng dẫn sử dụng các chức năng hỗ trợ bán hàng trên Sàn Thương Mại Điện Tử Bắc Kạn30 phút
6Giới thiệu chính sách hỗ trợ những doanh nghiệp đầu tiên đăng ký gian hàng trực tuyến trên Sàn Thương Mại Điện Tử30 phút

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *