Tham gia chương trình “Tập huấn áp dụng sàn thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh”

Căn cứ Quyết định Số: 645/QĐ-TTg về Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tiếp tục thực hiện chương trình quy mô cấp Quốc gia “Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khai thác EVFTA bằng nền tảng thương mại điện tử” giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Kim Nam, Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Kạn và Tập đoàn Kim Nam hiện đang triển khai “Sàn Thương mại điện tử Tỉnh Bắc Kạn” (backanmarket.vn)

Sàn Thương mại điện tử Tỉnh Bắc Kạn được triển khai nhằm:

 • Quảng bá và phân phối các sản phẩm OCOP của Bắc Kạn đến với khách hàng trong cả nước và Châu Âu trên môi trường số 
 • Giúp đơn vị sản xuất quản lý thông tin sản phẩm dịch vụ
 • Giúp khách hàng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua việc tích hợp giải pháp truy xuất nguồn gốc xuất xứ 
 • Giúp doanh nghiệp thuận lợi tối đa trong việc phân phối sản phẩm với chi phí thấp nhất thông qua việc tích hợp các giải pháp về Thanh toán, logistics 
 • Cung cấp cổng thông tin dịch vụ kết nối các hệ thống hỗ trợ thủ tục hành chính về thuế quan, hải quan và vận tải, giúp cho việc giao thương hàng hóa trong và ngoài nước đơn giản và đảm bảo được tính pháp lý.
 • Từ đó, phát triển Tỉnh Bắc Kạn bứt phá và bền vững

Để Sàn Thương mại điện tử được phổ biến, triển khai áp dụng rộng rãi trên toàn địa bàn Tỉnh Bắc Kạn, Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Tập đoàn Kim Nam tổ chức chương trình: “Tập huấn áp dụng sàn thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh” nhằm:

 • Hỗ trợ người dân Bắc Kạn hiểu sâu hơn về hoạt động thương mại điện tử 
 • Đưa sàn thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
 • Quảng bá và phân phối các sản phẩm OCOP của Bắc Kạn đến với khách hàng trong cả nước và Châu Âu trên môi trường số 
 • Giúp đơn vị sản xuất quản lý thông tin sản phẩm dịch vụ  
 • Từ đó, phát triển Tỉnh Bắc Kạn bứt phá và bền vững