Thành phố Bắc Kạn phát triển thương mại, dịch vụ

Những năm qua, thành phố Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Qua đó, lĩnh vực kinh tế này đã và đang có bước phát triển tích cực, tăng cả về số lượng và doanh thu.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có tổng số 4.660 hộ kinh doanh dịch vụ, tăng 860 hộ so với cuối năm 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch trong quý I/2017 ước đạt 644 tỷ đồng.  Các hoạt động khai thác kinh doanh được duy trì tốt và có hiệu quả. Tại các chợ có tổng số 512 hộ kinh doanh cố định và khoảng 300 lượt hộ kinh doanh không cố định/ngày tại các khu vực chợ Đức Xuân, Minh Khai, khu mua bán Quang Sơn, khu vực kè bờ hữu đường Thanh Niên. Trong quý I, thành phố đã thu và nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ 300 triệu đồng từ kinh doanh, dịch vụ. Các ngành chức năng của thành phố luôn duy trì kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý 92 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 126 triệu đồng.

Một hộ kinh doanh tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Trong hoạt động thương mại, thành phố chú trọng quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn; ưu tiên đẩy mạnh phát triển các khu thương mại ở khu trung tâm; đầu tư phát triển mở rộng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại; khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại về địa điểm kinh doanh, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại như giá, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ và xây dựng thương hiệu sản phẩn hàng hóa; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa địa phương đảm bảo có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với sức mua bán ngày càng tăng, các doanh nghiệp cũng như nhiều cá nhân trên địa bàn thành phố đã chủ động tìm nguồn hàng cung ứng, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của bà con nhân dân. Đến nay hệ thống chợ, siêu thị được mở rộng, phân bố đồng đều trên các khu dân cư. Cụ thể hiện tại thành phố có siêu thị Điện máy xanh, Siêu thị BKMart và  các điểm chợ gồm: chợ Bắc Kạn, chợ Đức Xuân, chợ  Minh Khai và 1 điểm mua bán Quang Sơn. Các điểm chợ được khai thác và sử dụng khá hiệu quả, quy củ. Cùng với đó, các khách sạn, nhà hàng  được khai thác hiệu quả góp phần tăng doanh thu và tạo việc làm cho lao động.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Xuất Hóa, nâng cấp chợ Minh Khai, từng bước xóa bỏ các chợ tạm; giải tỏa các hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng giao lưu hàng hóa, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ.

Hiện thành phố Bắc Kạn đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục giao quản lý, khai thác chợ Đức Xuân giai đoạn 2017 – 2021 cho Công ty Cổ phần Chợ Bắc Kạn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển thương mại – dịch vụ và đề án quy hoạch thương mại – dịch vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó quy hoạch cụ thể các khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ tập trung tại các địa điểm phù hợp trên địa bàn. Dự kiến ban hành đề án này vào quý II/2017.

Ngoài khuyến khích hoạt động kinh doanh buôn bán tại các siêu thị, chợ trung tâm và hàng nghìn hộ kinh doanh cá thể, thành phố Bắc Kạn luôn chú trọng giúp người dân được tiếp cận với các sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn về chất lượng của địa phương và tiếp cận với dịch vụ chất lượng cao, sản phẩm hàng hoá đa dạng, phong phú. Đặc biệt, công tác quản lý thị trường luôn được chú trọng nhằm hạn chế tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, giúp các doanh nghiệp có sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.