Tỉnh Bắc Kạn triển khai chương trình đào tạo nâng cao kiến thức về thương mại điện tử

Thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam và xu hướng phát triển của thương mại điện tử tại Việt Nam nói chung và Tỉnh Bắc Kạn nói riêng vẫn còn gặp rất nhiều hạn chế. Các vấn đề quản lý nhà nước về TMĐT và các thách thức đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử thời kỳ hậu Covid 19 là rất lớn. Để có thể nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, Tỉnh Bắc Kạn đã lên kế hoạch triển khai chương trình đào tạo nâng cao kiến thức về thương mại điện tử. 

Công tác phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Thời gian qua, hoạt động thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn đã có những bước chuyển biến rõ nét, được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp. 

Công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, sự ủng hộ phối hợp thực hiện của các sở, ban, các thương nhân sản xuất kinh doanh và lãnh đạo các cấp.

Kết quả thực hiện năm 2019: Thực hiện tuyên truyền về thương mại điện tử đến các tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng và đánh giá kết quả thực hiện phát triển thương mại điện tử tại tỉnh Bắc Kạn trong năm 2019 trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn

Triển khai thực hiện 01 đề án “Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp thương mại điện tử tại Bắc Kạn” tại Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019. 

Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số- Bộ Công Thương tổ chức thành công khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho gần 80 cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp (01 lớp, thời gian tổ chức 01 ngày  09 tháng 8 năm 2019). 

Nội dung chương trình hướng tới 

Cụ thể, các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức về thương mại điện tử nên hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh ứng dụng các công cụ, các phương pháp triển khai hoạt động TMĐT, cách thức để phát triển hoạt động kinh doanh và marketing trên mạng xã hội; kỹ năng bán hàng, phát triển kinh doanh qua các sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,… 

Đồng thời giúp các cán bộ Cục Quản lý thị trường Bắc Kạn hiểu rõ tình hình thực thi pháp luật của các doanh nghiệp, vướng mắc thường gặp trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, các bài học kinh nghiệm và các bước tiến hành lập và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Mục đích của chương trình huấn luyện  

Thông qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp nắm bắt thông tin, kỹ năng ứng dụng TMĐT, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đồng thời, chương trình huấn luyện này nhằm xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 góp phần giúp cho hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn ngày càng phát triển.